×
For more information, get in touch with our team:
+44 7918 53 08 73
Hint mode is switched on Switch off
DATA PLATFORM FOR FINANCIAL MARKET PROFESSIONALS AND INVESTORS
  • High performance interface for global bond market screening
  • Full information on close to 500,000 bonds from 180 countries
  • 100% coverage of Eurobonds worldwide
  • Over 300 primary sources of prices
  • Ratings data from all international and local ratings agencies
  • Stock market data from 100 world trading floors
  • Intuitive, high speed user interface
  • Data access via the website, mobile application and add-in for Microsoft Excel

2012 Ranking of Corporate Bond Arrangers in Poland / Top lista oferujących emisje obligacji korporacyjnych Polski 2012

January 17, 2013
Cbonds news agency has prepared a ranking of Poland's bond arrangers based on results of 2012.

Last year was rather successful for the corporate debt market in Poland. Large banks, oil and gas, power and mining companies took the lead in terms of volume of sold issues, which often exceeded PLN 1 bln. Representatives of the financial sector (banks and collection agencies) and construction companies issued the most. At the same time, Poland's bond market remains lacking in information disclosure, and the overwhelming majority of issuers are not listed on Catalyst.

Cbonds ranking is based on over 200 bond issues sold in 2012 by 100 issuers for a total of PLN 13.5 billion. The ranking covers Poland's corporate bonds, including cooperative and mortgage-backed bonds, details of which were disclosed either in course of a public offering, or a non-public offer, details of which were announced later.

Leaders of Cbonds Ranking of Poland's Corporate Bond Arrangers in 2012 are investment departments of the banks Bank Pekao, BRE Bank, Noble Securities and PKO Bank Polski.

Cbonds ranking allows drawing certain conclusions not only on the volumes of disclosed deals, but also on activity of investment banks in various segments. Thus, some of the arrangers bet on a small number of large issues (PKO Bank Polski, ING Bank Śląski), while others prefer to place a large number of small and medium-sized issues (Copernicus Securities, NWAI Dom Maklerski). It is also interesting to note that the ranking includes issuers who prefer to sell their bonds without assistance (e-Kancelaria).

See the ranking

________________________________________________________________________

Agencja informacyjna Cbonds przygotowała top listę banków inwestycyjnych i domów maklerskich oferujących obligacje w Polsce za 2012 rok.

Przeszły 2012 rok stał się dość udanym dla rynku zadłużenia korporacyjnego Polski. Względem łącznej wartości uplasowanych obligacji pierwsze miejsca należą do największych banków i spółek z branży energetycznej i wydobywczej, niektóre emisje których często przekraczały 1 mlrd złotych. Największą ilość obligacji wyemitowały przedstawiciele branży finansowej (banki i spółki windykacyjne) i budowlanej. Równocześnie polski rynek dłużny zostaje dość zamknięty, a zdecydowana większość obligacji nie jest ani notowana, ani autoryzowana na Catalyst.

Top lista Cbonds uwzględnia ponad 200 emisji obligacji ponad 100 emitentów o łącznej wartości 13,5 mlrd złotych, które zostały uplasowane w 2012 roku. Top lista zawiera listy zastawne, obligacje korporacyjne i spółdzielcze, informacja o których została upubliczniona tak z powodu emisji publicznej, jak w wyniku ujawnienia oferty niepublicznej.

Według agencji informacyjnej Cbonds liderzy top listy oferujących obligacje korporacyjne w Polsce za 2012 rok zostały jednostki inwestycyjne banków Bank Pekao, BRE Bank, Noble Securities i PKO Bank Polski.

Top lista Cbonds pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków nie tylko o wartości zorganizowanych emisji, lecz także o zaangażowaniu banków inwestycyjnych w różnych strategiach. Niektóre oferujący preferują ograniczoną ilość wielkich emisji (PKO Bank Polski, ING Bank Śląski), podczas gdy inni wolą organizować dużą ilość małych i średnich emisji (Copernicus Securities, NWAI Dom Maklerski). Co ciekawe, w top liście nawet znaleźli się emitenci, którzy samodzielnie oferowali własne obligacje (e-Kancelaria).

Zapoznaj się z top listą