Hint mode is switched on Switch off
For swift navigation between sections

Domestic bonds: PKO Bank Hipoteczny, 0.6% 2jun2021, PLN (6)
PLPKOHP00207

 • Placement amount
  50,000,000 PLN
 • Outstanding amount
  50,000,000 PLN
 • Denomination
  100 PLN
 • ISIN
  PLPKOHP00207
 • CFI
  DBFUFB
DATA PLATFORM FOR FINANCIAL MARKET PROFESSIONALS AND INVESTORS
 • High performance interface for global bond market screening
 • Full information on close to 500,000 bonds from 180 countries
 • 100% coverage of Eurobonds worldwide
 • Over 300 primary sources of prices
 • Ratings data from all international and local ratings agencies
 • Stock market data from 100 world trading floors
 • Intuitive, high speed user interface
 • Data access via the website, mobile application and add-in for Microsoft Excel

Files

Trading chart

Stock exchange selection
Stock exchange selection
More about Cbonds Estimation
Bond is not traded; the issue is redeemed
Data display in a chart | table
Data display in a chart | table
Work with the chart: switching the price, period, issue comparison
Work with the chart: switching the price, period, issue comparison
Download the chart in a convenient format
Customize fields in the table
Found: {{ graphTablePointsTotal }}
Show all fields
* Data is not available within the selected subscription
Latest data on

Issue information

Profile
PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i ...
PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów. Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielanych przez Bank kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Misją PKO Banku Hipotecznego jest zapewnienie: klientom – produktów kredytowych w zakresie finansowania nieruchomości inwestorom – długoterminowych listów zastawnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa. PKO Bank Hipoteczny zakłada w strategii rozwoju, że w okresie trzech lat od rozpoczęcia działalności stanie się wiodącym emitentem listów zastawnych i zajmie pozycję lidera na polskim rynku. Utworzenie banku hipotecznego jest jednym z elementów strategii Grupy PKO Banku Polskiego. Koncepcja funkcjonowania PKO Banku Hipotecznego oparta jest na integracji operacyjnej z PKO Bankiem Polskim. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnych synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, co oznacza optymalne wykorzystanie składników majątku oraz know-how Grupy. Założyciel PKO Banku Hipotecznego, a zarazem jedyny akcjonariusz PKO Bank Polski, podczas procesu uzyskiwania licencji bankowej toczącego się przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązał się, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i spadku wskaźników kapitałowych lub płynności PKO Banku Hipotecznego poniżej poziomu wymaganego przepisami lub innymi znajdującymi zastosowanie do PKO Banku Hipotecznego regulacjami właściwych krajowych organów nadzoru bankowego, PKO Bank Polski zapewni niezwłocznie udzielenie PKO Bankowi Hipotecznemu odpowiedniego wsparcia finansowego. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych przekłada się bezpośrednio na ich cenę, co pozwala Grupie na finansowanie się po kosztach niższych od kosztów emisji obligacji niezabezpieczonych. Emisja listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny pozwala również na uwolnienie płynności oraz kapitału Grupy PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie na zwiększenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększa także bezpieczeństwo Grupy poprzez częściową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów.
 • Issuer
  Go to the issuer page
  PKO Bank Hipoteczny
 • Full borrower / issuer name
  PKO Bank Hipoteczny
 • Sector
  corporate
 • Industry
  Banks
Volume
 • Placement amount
  50,000,000 PLN
 • Outstanding amount
  50,000,000 PLN
Nominal
 • Nominal
  100 PLN
 • Outstanding face value
  *** PLN
 • Integral multiple
  *** PLN

Cash flow parameters

 • Reference rate
  ***
 • Coupon Rate
  ***
 • Day count fraction
  ***
 • Interest Accrual Date
  ***
 • Coupon frequency
  *** time(s) per year
 • Payment currency
  ***
 • Delay days
  *** days
 • Maturity date
  ***
 • Early redemption date
  ***

Early redemption terms

***

DATA PLATFORM FOR FINANCIAL MARKET PROFESSIONALS AND INVESTORS
 • High performance interface for global bond market screening
 • Full information on close to 500,000 bonds from 180 countries
 • 100% coverage of Eurobonds worldwide
 • Over 300 primary sources of prices
 • Ratings data from all international and local ratings agencies
 • Stock market data from 100 world trading floors
 • Intuitive, high speed user interface
 • Data access via the website, mobile application and add-in for Microsoft Excel

Placement

 • Placement method
  Open subscription
 • Placement type
  Public
 • Order book
  *** (***) - *** (***)
 • Coupon (Yield) Guidance
  ***% - ***% (*** - ***%)
 • Issuer rating on issue date (M/S&P/F)
  *** / - / -
 • Placement
  *** - ***
 • Initial issue price (yield)
  (***%)
 • Bids
  *** PLN
 • Number of bids
  ***
 • Geographic breakdown
  ***
 • Investor breakdown
  ***
 • Listing
  ***
Participants
 • Bookrunner
  ***

Conversion and exchange

 • Convertion date
  ***
 • Initial premium
  ***%
 • Convertible until
  ***
 • Lock-up
  *** days
 • Conversion terms
  ***

Additional information

***

Identifiers

 • Registration
  ***
 • Date of program registration
  ***
 • ISIN
  PLPKOHP00207
 • CUSIP
  ***
 • CUSIP 144A
  ***
 • CFI
  DBFUFB
 • Type of security by CBR
  ***

RatingsBond classification

 • Interest at Maturity
 • Bearer
 • Amortization
 • Callable
 • CDO
 • Convertible
 • Dual currency bonds
 • Floating rate
 • For qualified investors (CIS region)
 • Foreign bonds
 • Green bonds
 • Indexed
 • Supranational bond issues
 • Mortgage bonds
 • Perpetual
 • Payment-in-kind
 • Non-Marketable Securities
 • Redemption Linked
 • Restructuring
 • Retail bonds
 • Covered
 • Securitization
 • Structured product
 • Subordinated
 • Sukuk
 • Trace-eligible

Restructuring

***

***