Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Wikana Property SP Z O O KROSNO — Company card

company Wikana Property SP Z O O KROSNO
full company name WIKANA PROPERTY SP. Z O.O. KROSNO S.K.A.
country of risk Poland
industry Construction and development
web http://www.wikana.pl/index.php

Profile

Motto WIKANA S.A. stanowi odzwierciedlenie podstawowych marzeń człowieka - posiadania własnego mieszkania. Dom jest bowiem symbolem stabilizacji życiowej, gwarantem bezpieczeństwa, miejscem szczęścia. Firma WIKANA S.A. istnieje na rynku polskim od 1994 roku. W tym właśnie roku, 13 stycznia w Legnicy pracownicy likwidowanego państwowego przedsiębiorstwa Z.P.O. „Elpo” utworzyli spółkę Z.P.O. Elpo S.A., która miała za zadanie przejęcie i kontynuowanie ówczesnej produkcji polegającej na szyciu odzieży jeansowej. Firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 1997 roku. W 1999 roku nazwę spółki zmieniono na MASTERS S.A. Firma, poza produkcją jeansów dodatkowo prowadziła również działalność usługową polegającą na konfekcjonowaniu odzieży oraz sprzedaży produktów własnych i obcych. Znamienną dla obecnej działalności spółki była data 24 stycznia 2007 roku. W tym dniu firma MASTERS S.A. w celu zajęcia się działalnością deweloperską, zawiązała spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o., obejmując w niej ponad 90% udziałów. 25 stycznia 2007 roku spółka MASTERS S.A. nabyła również 100 % udziałów dystrybutora Multiserwis Sp. z o.o. 30 stycznia 2009 roku zarząd WIKANA S.A. podjął decyzję o połączeniu spółek WIKANA S.A. i MASTERS S.A., (łączenie przez przejęcie) tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – WIKANA S.A. na spółkę przejmującą MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało jednocześnie o zmianie siedziby Spółki i przeniesienie jej do Lublina. Obecny adres Spółki to ul. Cisowa 11. Do 11 marca 2009 roku firma funkcjonowała pod nazwą MASTERS, 12 marca Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał wpisu zmiany firmy poprzez wykreślenie firmy MASTERS S.A. i wpisanie firmy WIKANA S.A. Zasadniczym celem przyświecającym połączeniu było utworzenie firmy będącej jednym z wiodących podmiotów działających na rynku deweloperskim. Połączenie spółki MASTERS S.A., dysponującej dużym potencjałem kapitałowym i wiedzą w zakresie prowadzenia inwestycji kapitałowych oraz WIKANA S.A., posiadającej doświadczenie i silną pozycję solidnego dewelopera, doprowadziło do utworzenia konkurencyjnego podmiotu na rynku nieruchomości. Nazwa WIKANA jest rozpoznawalna na rynku mieszkaniowym województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Spółka ukończyła realizację kilkunastu inwestycji, w których oddała do użytkowania przeszło 1300 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni przekraczającej 70 000 m2. Ilość inwestycji, które wprowadzone zostały na rynek zwiększa się rokrocznie. Dla poprawy bezpieczeństwa finansowania tych realizacji i odpowiedniego zabezpieczenia wkładu finansowego kupujących nieruchomość projekty spółki WIKANA są realizowane poprzez powoływane w tym celu spółki celowe. Obszar działalności obejmuje całość procesu deweloperskiego - od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom i zarządzanie nieruchomościami. Zespół firmy jest złożony z młodej i pełnej entuzjazmu kadry, która na każdym etapie przygotowania inwestycji, począwszy od projektowania, poprzez realizację i stałą opiekę nad klientem, do momentu przeniesienia własności nieruchomości i odbioru kluczy dokłada wszelkich starań aby dołączający do grona naszych klientów byli w pełni usatysfakcjonowani ze współpracy z WIKANA S.A. WIKANA SA, jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej WIKANA, i jednym z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce.
Show full profile info

Debentures

minimizeexpand
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Bond Maps
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data a platform
×