Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Dolnoslaskie Centrum Deweloperskie — Company card

company Dolnoslaskie Centrum Deweloperskie
full company name Dolnoslaskie Centrum Deweloperskie S.A.
country of risk Poland
industry Construction and development
web http://dcdsa.pl/

Profile

Przedmiotem działalności Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego będzie wznoszenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych. Emitent skupi się na rynku mniejszych miast, gdzie w ocenie Zarządu nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach. Pierwszym miastem, gdzie Emitent chciałby rozpocząć inwestycje jest Lubin (woj. dolnośląskie). Strategia rozwoju na lata 2017-2020 Budowanie banku ziemi: Spółka od września 2016 przystąpiła do aktywnego lokowania aktywów w bazę ziemi na terenie powiatu Lubińskiego. W wyniku rozpoczętych poszukiwań Emitent wytypował 27 działek budowlanych, które spełniają kryteria wyznaczone przez Zarząd. W przeciągu kilku tygodni Spółka przystąpiła do negocjacji z poszczególnymi właścicielami, w celu nabycia jednej lub kilku z wyżej wymienionych działek. Powierzchnia największej działki to około 25 hektarów, powierzchnia pozostałych to od 0,5 do 18 hektarów. Przygotowanie działek budowlanych do inwestycji: Nabyte działki Zarząd będzie chciał podzielić geodezyjnie. To pozwoli nie tylko na wzrost wartości działek poprzez ich docelowe podzielenie, ale również na przygotowanie etapów poszczególnych inwestycji oraz rozpoczęcie prac projektowych w celu stworzenia pełnej koncepcji zabudowy wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę poszczególnych elementów osiedla. Pozyskanie finansowania: Po zakupie ziemi, Emitent przystąpi do emisji obligacji w celu finansowania poszczególnych etapów inwestycji. Spółka planuje wypuszczenie kilku serii obligacji, które pozwolą na realizację całego osiedla. Jednocześnie rozłożenie w czasie poszczególnych emisji pozwoli znacząco ograniczyć koszty odsetkowe, co wiąże się również z maksymalizacją zysku z danej inwestycji. Budowa oraz sprzedaż lokali mieszkalnych: W zależności od wielkości ostatecznej inwestycji Emitent rozpocznie budowę na jednej bądź większej ilości działek. Zarząd nie wyklucza zaproszenia do wspólnej inwestycji inwestora finansowego lub branżowego. Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. przekazał do publicznej wiadomości w dniu 8 marca 2017 r. prognozę wyników na lata 2017-2020. Niniejsza prognoza sporządzona została zgodnie z poniższymi założeniami: – Emitent w dniu 9 stycznia 2017 r. zawarł ze spółką DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „DW Nord”, „Kontrahent”) umowę konsorcjum (raport bieżący ESPI nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.), która dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp. – Kontrahent jest w posiadaniu niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8909 ha zlokalizowanej w Lubinie, na której będzie realizowana planowana inwestycja deweloperska. – Emitent wraz z Kontrahentem planują wydzielić ze wskazanej nieruchomości 65 działek pod zabudowę szeregową. W tym roku DCD ma w planach sprzedaż 25 z nich za łączną kwotę 2 mln zł. Na pozostałych 40 gruntach powstanie osiedle domów szeregowych. Spośród wydzielonych działek, 25 zostanie sprzedanych, zaś na pozostałych 40 zostanie wybudowane osiedle domów szeregowych. W tym roku Spółka planuje sprzedaż 25 działek za łączną kwotę przychodów ze sprzedaży w wysokości 2 mln zł i 254 tys. zł zysku netto. Ze sprzedaży budynków Spółka planuje uzyskać 12,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,2 mln zł zysku netto w 2018 roku.
Show full profile info

Outstanding bond issues amount

Сurrency Outstanding bond issues Cumulative volume
PLN 1 3 000 000

Debentures

minimizeexpand
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
200 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Bond Maps
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
minimizeexpand
Cbonds is a global fixed income data a platform
×